آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، شماره 56

کد پستی: 1516686715

تلفن: 02188870098

فکس: 02188850049

پست الکترونیک: info@paksalamat.com

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 17-8:30  / پنج شنبه : 1-8:30

گزارش های مربوط به اطلاعات دارویی و عوارض جانبی:

ما شما را ترغیب می کنیم که عوارض جانبی محصولات را گزارش دهید.

تلفن: 02188850050

verification